• Wydział: Wydział nauk Społecznych i Humanistycznych
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia niestacjonarne, I stopnia stacjonarne
 • Język: Angielski

Journalism and Social Communication

As a graduate of Journalism and Social Communication, you will be prepared for work as a journalist, reporter or editor; for using network communication tools; gathering, editing and selection of news; creating radio reports and TV documentaries; montage; as well as for leading political and advertising campaigns! We offer full-time and part time studies.

Part-time and full-time undergraduate programs
Fields of specialization:

 • Public Relations and Media Marketing
 • Media Education

We will prepare you for work in:

 • public and commercial television,
 • news desks in the mass media,
 • local or nationwide press,
 • editorial teams of web portals,
 • public relations agencies,
 • artistic agencies,
 • advertising agencies,
 • media houses,
 • institutions and organizations keeping contact with the media,
 • as a freelance journalist.

It is worth studying Journalism and Social Communication at our College! Advantages of the programme:

 • Professional teaching staff with both academic and practical experience.
 • Student internships in prestigious institutions at home and abroad!
 • Possibility of participating in the Erasmus programme.
 • Modern teaching methods facilitating personal development during the studies.
 • Possibility of consulting a career counsellor free of charge.
 • Possibility of taking part in nationwide journalistic workshops.
 • Practical education.
 • High scholarships already from the first year of studies.
 • Cooperation with the Polish Television in Lublin.

Address
WSPA Lublin
Bursaki 12, 20-150 Lublin, 
Poland
tel. +48 81 452 94 65
nqzvffvbaf@jfcn.cy

Open from Monday to Friday
from 7.30 a.m. until 3.30 p.m.

International admissions

Anna Wlazły
Coordinator for Programs in English
(room 107 A)
phone +48 81 452 94 65
mail: nqzvffvbaf@jfcn.cy
Skype: WSPAInternational

Dean’s Office. Faculty of Social Sciences
(room 112)
phone +48 81 452 94 48
e-mail: qmvrxnang@jfcn.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce