• Wydział: Wydział nauk Społecznych i Humanistycznych
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia niestacjonarne, I stopnia stacjonarne
 • Język: Angielski

Sociology

As a graduate of Sociology, you will be able to analyse interesting social and cultural phenomena, using various methods of research: questionnaires, surveys, photos, films. You will acquire skills of designing and conducting market research and other promotional undertakings. You will be qualified for effective management and promotion of a company and its products. We offer full-time and part time studies.

Part-time and full-time undergraduate programs
Fields of specialization:

 • Career Counselling
 • Marketing and Promotion
 • Social Problems
 • Social Aspects of Organization

We will prepare you for work in:

 • marketing and HR departments
 • public opinion research centres,
 • universities and scientific institutions,
 • consulting and training institutions,
 • PR and advertising agencies,
 • mass media,
 • state and local government administration,
 • cultural institutions,
 • social welfare centres,
 • schools, after completion of the teaching course.

It is worth studying Sociology at our College! Advantages of the programme:

 • Professional teaching staff with both academic and practical experience.
 • Professional software IBM SPSS! This is fully expert software for analysis of quantitative data, used not only by academic institutions, public opinion research centres and market research units, but also in business (e.g. by airlines, insurance companies, banks, telecommunications companies). IBM SPSS is included in Sociology programme of only few private colleges.
 • Modern teaching methods facilitating personal development during the studies.
 • Possibility of consulting a career counsellor free of charge.
 • Practical education.
 • Implementation of own social initiatives and scientific research.
 • Possibility of representing the College during conferences.
 • Possibility of organizing scientific conferences.
 • High scholarships already from the first year of studies.

Address
WSPA Lublin
Bursaki 12, 20-150 Lublin, 
Poland
tel. +48 81 452 94 65
nqzvffvbaf@jfcn.cy

Open from Monday to Friday
from 7.30 a.m. until 3.30 p.m.

International admissions

Anna Wlazły
Coordinator for Programs in English
(room 107 A)
phone +48 81 452 94 65
mail: nqzvffvbaf@jfcn.cy
Skype: WSPAInternational

Dean’s Office. Faculty of Social Sciences 
(room 112)
phone +48 81 452 94 48
e-mail: qmvrxnang@jfcn.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce