• Wydział: Wydział Nauk Technicznych
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia niestacjonarne, I stopnia stacjonarne
 • Język: Angielski

Transport

You will be able to pursue scientific research and carry out practical projects using the modern laboratory base (we have e.g. an electronic engine test house, OBD systems etc). Furthermore, you will have a chance to broaden your knowledge and interests within scientific associations and at practical workshops in partner institutions and transport companies. As our student, you will be able to cooperate actively with the Association of International Road Transport Carriers and acquire knowledge and skills in technical, organizational and legal aspects of domestic and international transport functioning. The study programme will prepare you for examination for the Certificate of Professional Competence in Road Transport. We offer full-time and part time studies.

Part-time and full-time undergraduate programs
Fields of specialization:

 • Transport Safety
 • Air Traffic Management
 • Road Traffic Safety with Technical Expertise Elements
 • Transport – Freight Forwarding – Logistics

We will prepare you for work in:

 • logistic and freight forwarding enterprises,
 • car and sub-assembly manufacturing plants,
 • repair enterprises,
 • transport companies,
 • road infrastructure enterprises,
 • organisational units of road traffic services,
 • operating units of car, rail and air transport.

It is worth studying Transport at our College! Advantages of the programme:

 • We have an electronic engine test house with OBD systems available.
 • The study programme prepares for examination for Certificate of Professional Competence in Road Transport.
 • Active cooperation with the Association of International Road Transport Carriers.
 • The study programme is covered by the EU project “Era inżyniera”, within which students take part – free of charge – in additional courses in mathematics and physics.
 • Possibility of consulting a career counsellor free of charge!
 • Possibility of participating in career development workshops!
 • Paid internships and studies within the Erasmus programme!
 • Possibility of implementing own ideas within the Scientific Association of Transport Students. Students participate in visits to truck manufacturing factories.
 • Presentation of road accident rescue and cutting of a passenger car at WSPA’s parking lot.
 • Job fairs for WSPA students.

Address
WSPA Lublin
Bursaki 12, 20-150 Lublin, 
Poland
tel. +48 81 452 94 65
nqzvffvbaf@jfcn.cy

Open from Monday to Friday
from 7.30 a.m. until 3.30 p.m.

International admissions

Anna Wlazły
Coordinator for Programs in English
(room 107 A)
phone +48 81 452 94 65
mail: nqzvffvbaf@jfcn.cy
Skype: WSPAInternational

Dean’s Office. Faculty of Economic and Technical Sciences 
(room 112)
phone +48 81 452 94 95
e-mail: qmvrxnang@jfcn.cy


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce