• Wydział: Wydział Nauk Technicznych
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Informatyka

Otrzymasz wszechstronne wykształcenie, które umożliwi Ci pracę w całym obszarze informatyki i teleinformatyki. Przekażemy Ci praktyczną wiedzę przy wykorzystaniu nowoczesnych pracowni komputerowych. Nasze laboratoria wyposażone są w stanowiska PC (procesory i5/i7, 12 GB RAM, 23" monitory dotykowe lub 27" wyświetlacze panoramiczne), Mac Mini (procesory i7, 8 GB RAM) oraz urządzenia mobilne (tablety oraz smartphony pod kontrolą systemów Android oraz iOS) i tablice interaktywne. W zależności od rodzaju prowadzonych zajęć komputery działają pod kontrolą systemów z rodziny Windows (XP, 7, 8.1 w wersjach 32 lub 64 bity), Linux (różne dystrybucje) oraz OS X. Posiadamy również specjalistyczne laboratoria do nauki budowy sieci (dwie pracownie CISCO). Dysponujemy także laboratorium do nauki montażu komputerów.

Naszą kadrę dydaktyczną stanowią profesjonaliści - osoby, które na co dzień wykorzystują posiadaną specjalistyczną wiedzę w pracy zawodowej. W większości są to pracownicy lub właściciele firm informatycznych oraz praktycy z wieloletnim stażem.

Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów musisz wiedzieć, że:

 • u przyszłego studenta informatyki konieczna jest znajomość nauk ścisłych: zwłaszcza matematyki i informatyki,
 • niezbędna jest również umiejętność logicznego i abstarkcyjnego myślenia,
 • natomiast znajomość programowania pomaga, ale ta umiejętność nie jest wymagana – uczy się jej od podstaw.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalność:

 • Sieci komputerowe i multimedia
 • Projektowanie i programowanie gier komputerowych
 • Projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych
 • Technologie mobilne
 • Systemy ERP II do zarządzania przedsiębiorstwem

Absolwenci informatyki mogą pracować m.in. jako:

 • pracownicy laboratoriów i innych ośrodków badawczych i obliczeniowych,
 • nauczyciele informatyki w placówkach oświatowych różnych szczebli,
 • specjaliści od wdrażania nowoczesnego oprogramowania komputerowego w urzędach i innych instytucjach,
 • administratorzy sieci informatycznych w firmach i przedsiębiorstwach,
 • graficy komputerowi,
 • programiści.

Dziekanat:
ul. Bursaki 12, p. 112
20-150 Lublin

Godziny otwarcia:
07.30-15.30 poniedziałek-czwartek
07.30-14.00 piątek

Kontakt:
tel.+48 81 746 00 95
qmvrxnang.jarg@jfcn.cy
fyv@jfcn.cy

http://www.wspa.pl/


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce