• Wydział: Wydział nauk Społecznych i Humanistycznych
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Stosunki międzynarodowe

Poznasz funkcjonowanie płaszczyzn współpracy międzynarodowej oraz zdobędziesz umiejętność analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej. W ramach kierunku poznasz dwa języki obce, w tym jeden na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalność:

 • Współpraca transgraniczna i biznes międzynarodowy
 • Turystyka międzynarodowa
 • Unia Europejska w działaniu

Absolwenci stosunków międzynarodowych mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach i urzędach Unii Europejskiej,
 • polskich placówkach dyplomatycznych,
 • biurach i sekretariatach organizacji międzynarodowych, rządowych i pozarządowych,
 • konsulatach i przedstawicielstwach państw obcych w Polsce,
 • bankach,
 • firmach ubezpieczeniowych, finansowych i leasingowych,
 • agencjach reklamowych, marketingowych i wydawniczych,
 • hotelach i biurach podróży,
 • firmach spedycyjnych obsługujących ruch zagraniczny,
 • redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych.

Dziekanat:
ul. Bursaki 12, p. 112
20-150 Lublin

Godziny otwarcia:
07.30-15.30 poniedziałek-czwartek
07.30-14.00 piątek

Kontakt:
tel.+48 81 746 54 48
qmvrxnang.jaf@jfcn.cy
fyv@jfcn.cy

http://www.wspa.pl/


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce