• Wydział: Wydział Turystyki i Wychowania Fizycznego
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Filologia iberyjska

Filologia Iberyjska to specjalność pozwalająca nie tylko na zdobycie biegłej znajomości języka hiszpańskiego oraz portugalskiego, ale także poznanie fascynujących kultur różnych krajów. Studenci otrzymują wiedzę z zakresu historii, literatury, kultury krajów iberyjskiego obszaru językowego oraz wiedzę teoretyczno – literacką i językoznawczą. Ponadto uzyskują dobrą znajomość wybranego trzeciego języka obcego. Studenci mają możliwość nauki języka hiszpańskiego i portugalskiego na poziomie pozwalającym zdobyć biegłą znajomość obydwu języków. Absolwent uzyska interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. W celu zwiększenia szans naszych absolwentów na rynku pracy program studiów obok klasyki zawiera przedmioty, które umożliwią studentom zdobycie umiejętności w zakresie tłumaczeń biznesowych oraz pozwolą na poznanie słownictwa specjalistycznego w zakresie prawa i ekonomii oraz języka współczesnych mediów hiszpańskich i portugalskich. Dla studentów, którzy pragną zdobyć kwalifikacje nauczycielskie Uczelnia przygotowała równoległe względem studiów, pedagogiczne studia kwalifikacyjne, w ramach których studenci mają zrealizowany rozbudowany blok zajęć pedagogiczno-metodycznych. Studenci mają również możliwość uczestniczyć w studiach i stażach w zagranicznych uczelniach w ramach programu Erasmus.

Hiszpania jest jednym z wiodących inwestorów w Polsce a nasze kontakty handlowe, jak i kulturalne z krajami Ameryki Łacińskiej prężnie się rozwijają. Stąd niezbędni są profesjonalni iberyści – znawcy języka i kultury. Absolwenci są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w placówkach dyplomatycznych, wydawnictwach, redakcjach czasopism, mediach, w charakterze tłumacza, jak również organizatora i propagatora kultury krajów iberyjskich. Absolwenci znajdą również pracę w szkołach podstawowych, średnich oraz instytucjach prowadzących szkolenia kursowe.
Nowe przedmioty na kierunku Filologia Iberyjska
Proponujemy  przedmioty na kierunku Filologia Iberyjska.

 • Tłumaczenia techniczne lub literackie – język hiszpański
 • Tłumaczenia techniczne lub literackie – język portugalski
 • Język hiszpański prasy lub mediów
 • Język portugalski prasy lub mediów
 • Język hiszpański ekonomiczny lub prawniczy
 • Język portugalski ekonomiczny lub prawniczy

Dziekanat:
ul. Choiny 2, pok. 43
20-816 Lublin

Godziny otwarcia:
09.00-14.00 wtorek-sobota

Pracownik dziekanatu:
mgr Małgorzata Pawlak
tel. +48 81 740 25 04
jaf@jffc.rqh.cy

http://www.wssp.edu.pl/wydzial_nauk_spolecznych


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce