• Wydział: Wydział Studiów Anglojęzycznych
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne
 • Język: Angielski

Sport Science

SPORT SCIENCE BSC ( FULL - TIME PROGRAMME )

Sport Science is a field of study examining the functioning of a healthy human body under the influence of exercise, training, and many other stimuli, and the ways of promoting health by means of physical activity. It is a multidisciplinary field of study, including such areas as Physiology, Psychology, Anatomy and Biochemistry.
The main aim of Sports Science BSc degree programme is to educate highly qualified specialists of sports science, endowed with broad theoretical and practical knowledge concerning physical education, sport and health promotion.

Our 3-year full-time Sport Science BSc degree programme involves both practical and theoretical knowledge of sports science. The classes and lectures are taught in professionally equipped labs, by experienced and highly qualified teaching staff employed in the best academic centres and by professionals working in various businesses.

Careers
The graduates of Sports Science BSc have sufficient qualifications for teaching physical education in primary schools, and working in educational institutions, social organizations, local government organizations, sports clubs, recreation and fitness centres. After completing additional courses the graduates can also work as sports instructors, referees or professional trainers.

General entry requirements:
International students applying to our University have to submit documents confirming their graduation from a secondary school or a university. Certificates and diplomas issued abroad must be officially legalized and recognized in Poland.

Language requirements: 
International students must submit a document confirming their knowledge of English, or are required to a attend an English language course. This requirement does not apply to students for whom English is a native language or was a language of instruction at school.
International students should demonstrate that they meet one of the following minimum language requirements:

 • TOEFL test with a score of at least 550,
 • IELTS test with a score of at least 6.0 for Bachelor and Master studies,
 • FCE test with grade B.

Dean of Studies in English
Monika Wróbel M.A.

International Recruitment Manager
vasbratyvfu@cby.rqh.cy

Dean’s Office of the Faculty of Studies in English:
ul. Choiny 2 r. 60
20-816 Lublin, Poland
Phone: +48 81 740 25 04
http://www.wssp.edu.pl
vasbratyvfu@cby.rqh.cy

Professor Agnieszka Pedrycz – Wieczorska M.D. Ph.D.


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce