• Wydział: Wydział Turystyki i Wychowania Fizycznego
 • Dostępne stopnie:

  Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, na które przyjmowani są absolwenci szkoły średniej którzy zdali maturę.

  Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, na które przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia.

  Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny.

  Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych

  I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne
 • Język: Polski

Wychowanie fizyczne

WSSP uznawana jest jako „Uczelnia przyjazna dla sportu” gdyż stwarza szansę studentom, których pasją i często zawodem jest sport. Uczelnia specjalizuje się w indywidualnym toku nauczania sportowców, którzy mają treningi i biorą udział w zawodach. Jednocześnie daje szansę studiowania i trenowania z mistrzami Polski, Europy i świata.  

Główną misją kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne jest wykształcenie wykwalifikowanych specjalistów z zakresu wychowania fizycznego, którzy będą posiadali szeroką wiedzę teoretyczną dotyczącą nauk o kulturze fizycznej oraz praktyczne umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów z dziedziny wychowania fizycznego, sportu i promocji zdrowia.  Absolwent posiada umiejętność racjonalnego działania na rozwój fizyczny, motoryczny i zdrowotny oraz środkami pedagogicznymi potrafi oddziaływać na rozwój psychiczny i społeczny. Studenci mają również możliwość uczestniczenia w wybranych zajęciach na innych pokrewnych kierunkach, ale także zajęciach w języku angielskim oraz studiach i stażach w zagranicznych uczelniach w ramach programu Erasmus. W celu zwiększenia perspektyw zatrudnienia naszych absolwentów

Uczelnia organizuje kursy pozwalające na uzyskanie stopnia instruktora lub sędziego w wybranej dyscyplinie sportu. Studia stwarzają szerokie możliwości poszerzenia wiedzy i umiejętności poprzez działalność w sekcjach sportowych KU AZS WSSP. Studenci niejednokrotnie zdobywali trofea reprezentując Uczelnię na Akademickich Mistrzostwach Polski i  Europy, co dało im podstawę do uzyskania stypendium rektora, a także stypendium ministra za wysokie osiągnięcia w sporcie.
Absolwent przygotowany jest do pracy m.in. w szkołach podstawowych, instytucjach oświatowych, organizacjach społecznych i samorządowych związanych z kulturą fizyczną, klubach sportowych, centrach rekreacyjnych i odnowy biologicznej, samodzielnych formach działalności gospodarczej (np. trener personalny, instruktor sportu itp.)

Studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne
Specjalność:

 • Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna    
 • Instruktor sportu     

Dziekanat:
ul. Choiny 2, pok. 42
20-816 Lublin
tel. +48 81 740 25 08
jgvjs@jffc.rqh.cy
www.wssp.edu.pl
Godziny otwarcia:
09.00-14.00 wtorek-sobota


Dowiedz się więcej

O Lublinie

Poznaj najważniejsze fakty związane z miastem i życiem w nim

Procedury

Spis rzeczy, które należy załatwić przed i po przyjeździe do Polski

Stypendia

Dowiedz się w jaki sposób możesz sfinansować studia w Polsce