Дізнайтеся, як можна фінансувати своє навчання в Польщі

Додаткова інформація на сайтах соціальних мереж:
fecebook vkontakte

Міська стипендіальна програма Мера Міста Люблін

Академічна стипендіальна програма Мера Міста Люблін спрямована до студентів I або II рівня навчання  та докторантурі, стаціонарної форми навчання, які в останні два навчальні роки до подачі заявки на стипендію, займалися науковою або художньою діяльністю, яка сприяла би розвитку міста Люблін та регіону або внесли значний внесок у розвиток науки.

Стипендія може бути надана одній людині:

 • один раз протягом навчання на бакалавраті або магістратурі (першого або другого ступеня, або 5-ти річній магістерській навчальній програмі);
 • один раз протягом навчання на докторантурі

Заявки на стипендію можна складати:
від 1 до 31 жовтня
у Відділі Освіти Міста Любліна,
вул. Narutowicza 37/39,
В годинах: 7.30 - 15.30.

Додаткова інформація може бути отримана в Департаменті освіти міста Любліна в кімнаті. № 7 і тел. 81466 39 82.

Заявка на стипендію

Для отримання більш детальної інформації про процес найму, з датами закриття, мит і кількість стипендій

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Безкоштовне навчання англійською мовою в Університеті Економіки та Інновацій в Любліні.
Безкоштовне навчання на таких напрямках:

 • Інформатика I ст.
 • Менеджмент I ст.
 • Сестринська справа I ст.
 • Економіка II ст.

Важливі дати:
Останній термін на подячу документів: 30 Червня 2017 Року
Іспит з англійської мови: до середини липня 2017 року (точні дати іспитів будуть оголошені за два тижні до початку іспитів). Результати іспитів і результати вступу: до 31.07.2017. При необхідності, додатковий набір буде відкритий з 01.08. до 31.08.2017. У цьому випадку, іспит з англійської буде проходити 10.09.2017. Результати слід очікувати до кінця вересня.
Заняття почнуться:  Жовтнень 2017 року.
Як вступити - крок за кроком

КОНТАКТ
Університеті Економіки та Інновацій в Любліні
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4
20-209 Lublin

tel./fax: +48 81 749 17 70
fax: 81 749 32 13
frxergnevng@jfrv.yhoyva.cy

ПРИЙМАЛЬНІ КОМІСІЇ
Бюро обслуговування студента
ul. Projektowa 4, Lublin
Tel. +48 81 749 17 77
obf@jfrv.yhoyva.cy
erxehgnpwn@jfrv.yhoyva.cy

Дім студента/Гуртожиток
ul. Unicka 3, Lublin
tel. +48 508 245 780
ovheb.havpxn@jfrv.yhoyva.cy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стипендія Товариства «Спільнота Польска» ("WspólnotaPolska") польським студентам на еміграції
 
Cтипендії на кошт Міністерства Закордонних Справ РП в рамках конкурсу «Співробітництва з польською еміграцією і поляками за кордоном» і зі стипендіального фонду ім. Кардинала Стефана Вишинского. Стипендіальна підтримка може поширюватися на студентів бакалаврату, магістратури, аспірантури польського походження.
Стипендія може надаватися у випадку, коли студент не отримує стипендій з інших джерел фінансування. Стипендії надаються терміном на один семестр, з можливістю продовження залежно від успішності.
 
Контактна інформація:

Товариство "Wspólnota Polska"
вул. Краківське передмістя 64
00-322 Варшава
тел. +48 22556 90 02
факс +48 22556 90 43
fjc@fjc.bet.cy
http://www.wspolnotapolska.org.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стипендіальна програма ім. Костянтина Калиновського
Стипендіальна програма ім. Костянтина Калиновського це найбільша в Європі програма підтримки молодих білорусів, які не можуть навчатися в Білорусі через свої політичні переконання.
Кошти на стипендії відбуваються з бюджетних фондів Уряду Республіки Польща. Стипендії виплачуються до закінчення навчання, проте не більше 5 років, виключно під час перебування в Польщі. Вони призначаються на витрати, пов'язані з утриманням, проживанням, обов'язковою страховкою стипендіата, візами і видом на тимчасове проживання.
Знання польської мови не є умовою отримання стипендії. Стипендіальна програма ім. Костянтина Калиновського організовує, для надійшли, курси навчання польської мови в рамках підготовчих курсів.

Контактна інформація:

Бюро Стипендіальної програми ім. Костянтина Калиновського
Варшавський університет
вул. Обозьна, 7, III поверх, офіс 55
тел.: +48 22 55 21 888
факс +48 22 55 21 887
ovnybehf.fghqvhz@hj.rqh.cy
www.studium.uw.edu.pl/kk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фонд Мяновського
Фонд Мяновського підтримує науку в Польщі шляхом надання стипендій, фінансування наукових публікацій і конференцій, навчання, організацій наукових зустрічей і т.д. Фонд також надає можливість для вчених з Білорусії, України, Росії та інших країн колишнього СРСР.  Серед проектів, що здійснюються Фондом Мяновського одним з найважливіших є програма стипендій для іноземців в польських наукових центрах (стипендії від 1 місяця до 1 року). Ця програма фінансується Фондом розвитку польської науки (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej).

Контактна інформація:
ul. Nowy Świat 72, к. 109A
00-330 Варшава
тел. +48 22 826 71 74
факс +48 22 657 28 11
e-mail: xnfn@zvnabjfxv.jnj.cy
www.mianowski.waw.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВИШЕГРАДСЬКА СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА (Visegrad Scholarship Program)
Вишеградська стипендіальна програма створена для на­дан­ня фінансової підтримки і спрощення процедури ака­де­міч­них об­мі­нів студентів та молодих науковців з країн як Више­град­сь­кої четвірки, так і прикордонних з ними країнами.
Особливість програми полягає в тому, що студенти, аспі­ран­ти та молоді науковці самі обирають університет для нав­чан­ня чи проведення досліджень в одній з країн Вишеградської чет­вірки.
Вишеградська стипендіальна програма спрямована на під­трим­ку:

 • відмінників навчання. Стипендія призначена для ук­ра­їн­ських студентів будь-якої спеціальності, які щонайменше 4 семестри провчилися у вищому навчальному закладі, роз­ташованому на території України (Scholarship Program for Ukrainian Students). Розмір стипендії, яка випла­чу­ва­ти­меться стипендіатові становитиме 2,500 €/за семестр і 1,500 €/за семестр одержить університет, в якому нав­ча­ти­меться стипендіат;
 • молодих науковців з країн Вишеградської четвірки з дип­ло­мом магістра, яким на день подачі заявки ще не ви­пов­ни­лось 35 років (Intra-Visegrad Scholarship);
 • молодих науковців з країн Вишеградської четвірки з дип­ло­мом магістра, яким на день подачі заявки ще не випов­ни­лось 35 років і які бажають проводити свої дослідження в університетах Албанії, Білорусі, Боснії та Герцоговини, Хорватії, Грузії, Македонії, Молдови, Чорногорії, Росії, Сер­бії та України (Out-going Scholarship). Розмір стипендії, яка виплачуватиметься стипендіатові становитиме 2,500 €/за семестр і 1,500 €/за семестр одержить університет, в яко­му навчатиметься стипендіат;
 • молодих науковців віком до 35 років з Албанії, Білорусі, Боснії та Герцоговини, Хорватії, Грузії, Македонії, Мол­до­ви, Чорногорії, Росії, Сербії та України, які планують нав­ча­тись або проводити дослідження в одному з  уні­вер­си­те­тів країн Вишеградської четвірки (In-Coming Scholarship). Розмір стипендії, яка виплачуватиметься стипендіатові становитиме 2,500 €/за семестр і 1,500 €/за семестр от­ри­має університет, в якому навчатиметься стипендіат.

Стипендії для навчання/проведення досліджень трива­ти­муть 10 місяців (2 семестри) або 5 місяців (1 семестр). Мак­си­ма­ль­на тривалість стипендії за схемами In-Coming Scholarship та Scholarship Program for Ukrainian Students 20 місяців (4 се­мест­ри).
Претендентам на здобуття стипендії Вишеградської сти­пен­ді­альної програми необхідно:

 • заповнити в режимі on-line на сайті:http://www.visegradfund.org/ аплікаційну форму
 • надіслати до Секретаріату країн Вишеградської четвірки за адресою: International Visegrad Fund, Král’ovské  údolie 8, 811 02 Bratislava, Slovak Republic
 • супровідний пакет документів англійською мовою.

Обов’язковими документами, що додаються до аплікаційної форми є:

 • завірена копія диплому разом з випискою з перекладом на англійську мову (у разі, якщо претендент ще навчається, надсилається довідка про його успішність протягом останніх семестрів);
 • лист-згода приймаючої сторони (університету або інс­ти­ту­ту), датований не пізніше 3-х місяців від дня подачі доку­мен­тів;
 • робочий план проведення наукових досліджень погод­же­ний з приймаючою стороною. Для навчання претендент по­дає перелік курсів, які планує відвідувати, їх тривалість та кількість кредитів, погоджений як з приймаючою сто­ро­ною, так і університетом, в якому навчається.

Останній термін подання документів – 31 січня кожного року.  Початок стипендіальної програми – 15 вересня.
Аплікаційні форми подаються і заповнюються в режимі on-line.  Доступ до системи відкритий за місяць до кінцевого терміну подачі заявок.

Контактна інформація:

Interna­tional Viseg­rad Fund
Kráľovské údolie 8
811 02 Bratislava
Slo­vak Republic
tel. +421 259 203 811, -802
fax +421 259 203 805
e-mail: ivfrtenqshaqng@fvtaivfrtenqshaq.bet
http://www.visegradfund.org/scholarships

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Програма обміну CEEPUS з Центральною та Східною Європою
Програма CEEPUS (Центральноєвропейська програма обміну для навчання в університеті) це багатостороння програма обміну з Центральною та Східною Європою. Це транснаціональна Центральноєвропейська університетська система, яка забезпечує базу для індивідуальних предметно-орієнтованих систем.
В даний час, програма CEEPUS об'єднує університети з 16 Центрально і Східноєвропейських країн (Албанія, Австрія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Чеська Республіка, Угорщина, Македонія, Молдова, Чорногорія, Польща, Румунія, Сербія, Словацька Республіка і Словенія, Приштина/Косово також бере участь) в рамках системи, що складається принаймні з трьох вищих навчальних закладів, з принаймні двох різних договірних країн.
Обмін студентами в рамках програми CEEPUS триває 3-10 місяців. Студенти, що поступають за програмою, звільняються від оплати і отримують повноцінний грант від приймаючої країни, розмір якого залежить від витрат на проживання в країні. Для того, щоб мати право на стипендію, студенти обміну повинні бути громадянами країн, що беруть участь в програмі CEEPUS, або країни ЄС/Європейської економічної зони.

Контактна інформація:

Polskie Biuro CEEPUS
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
ul. Ogrodowa 28/30
00-896 Warszawa
tel.+48 22 826 74 34
fax +48 22 826 28 23
e-mail: prrchf@ohjvjz.rqh.cy
http://www.ceepus.info

Більше інформації про рекрутаційний процес, термін складання внесків та розмір стипендії

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стипендія iм. Стефана Банаха
Стипендія для громадян країн-членів «Східного Партнерства», уможливлює безплатне навчання на магістратурі та аспірантурі в галузі точних, природничих, технічних, лісівничих, ветеринарних, економічних наук і європеїстики/європейського права. Для кандидатів, які:

 • захистили ступінь бакалавра (не пізніше ніж три роки тому) або навчаються на останньому році бакалаврату;
 • завершили магістратуру або відповідний магістратурі рівень навчання (не пізніше ніж  три роки тому) або навчаються на останньому році магістратури чи відповідному магістратурі рівню навчання  (в випадку жителів країн, в яких не має бакалаврату в системі вищої освіти);
 • володіють польською мовою на рівні, який дозволяє навчатися в Польщі.

Більше інформації про рекрутаційний процес, термін складання внесків та розмір стипендії

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стипендія Польського уряду

Польський уряд надає стипендії студентам та учням на основі двосторонніх угод. Стипендіати звільняються від оплати за навчання. Щорічну кількість місць записують у щорічних міжнародних угодах. Стипендія присуджується кожен рік. Стипендію призначає Міністр Освіти, а адміністративними питаннями займається Бюро визнання освіти і міжнародного обміну.

Контактна інформація:

Бюро визнання освіти і міжнародного обміну.
вул. Оґродова (поль. Ogrodowa) 28/30,
00-896 Варшава
тел.: +48 22 826 74 34
факс: +48 22 826 28 23
e-mail: ovheb@ohjvjz.rqh.cy

Більше інформації про рекрутаційний процес, термін складання внесків та розмір стипендії

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стипендія Фундації Іоанна Павла ІІ

Стипендії присуджуються особам, які бажають навчатися на:

 • магістратура (5 років)
 • бакалавр (3 роки),
 • магістратура ІІ ступеня,
 • аспірантура,
 • наукові дослідження.

Стипендія включає: проживання в будинку Фундації Іоанна Павла II або в гуртожитку Люблінського католицького університету (KUL) -  тільки для дівчат. Стипендіати будуть отримувати стипендію протягом дев'яти місяців на рік (з жовтня по червень наступного року).

Перелік документів до Фундації Івана Павла ІІ
1. Власноручно написаний мотиваційний лист на польській чи англійській мові.
2. Анкета кандидата (натисніть тут щоби закачати у фомраті PDF)
3. Анкета, яку заповнює духовна особа (натисніть тут щоби закачати у фомраті PDF). Підкреслюємо що цю анкету повинен заповнити та підписати єпископ ординарій Вашої єпархії.
4. Рекомендаційний лист Правлячого Архиєрея на польській чи англійській мові.
5. Копія магістерського диплому.
6. Копія довідки про визнання магістерського диплому в Польщі.
7. Рекомендація професора з місця попереднього навчання на польській чи англійській мові.
8. Згода промотора про прийняття на докторантський семінар.
9. Ксерокопії титульних сторінок та змісту наукових праць з останніх 3-х років (якщо є).
10. Ксерокопія паспорту.
11. 1 фото 3,5х4,5 см.
12. Конверт зі своєю зворотною адресою.

УВАГА! Документи до фундації небхідно завезти особисто. Ми рекомендуємо зібравши усі необхідні документи, переслати копію анкет та благословення ординарія до секретаріату Комісії не пізніше кінця лютого. Поїздку до Любліна можна організувати у березні-квітні (секретаріат Фундації не працює в Пасхальному часі). Нагадуємо що звичайний термін подання документів закінчується 30 квітня поточного року.

Контактна інформація:

вул. Бічна Любомельської (поль. ul. Boczna Lubomelskiej) 2,
20-070 Люблін
тел. +48 81 532-20-59
тел. +48 532-15-10
e-mail: qbz.wnan.cnjyn@wc2s.bcbxn.bet.cy
http://dfjp2.pl/program-stypendialny/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стипендія Фундації Костюшка

Фонд надає стипендії молодим людям, польським та американським ученим, які керують науковим обміном,  популяризують історію польської культури й науки. Отримана стипендія включає кошти навчання і дослідження. Стипендія для студентів і вчених.

Контактна інформація:

Фундація Костюшка (The Kosciuszko Foundation)
вул. Новий Світ (поль. ul. Nowy Świat) 4/118
00-497 Варшава
тел./факс +48 22 621 70 67
e-mail: xbfpvhfm@jnezna.pbz.cy
http://www.thekf.org/kf/

Більше інформації про рекрутаційний процес, термін складання внесків та розмір стипендії

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стипендія імені Кшиштофа Скубішевського
(Fundacja im. Krzysztofa Skubiszewskiego)

Стипендія першого міністра закордонних справ Польщі для кандидатів з Центральної Європи, Балкан, Балтії, Східної Європи, Росії, Центральної Азії та Кавказу. Стипендія надає можливість проходження стажу з таких дисциплін як: правознавство, політологія та сучасна історія. Мета полягає у сприянні демократії, прав людини і верховенства закону. Стипендія призначена для осіб, які мають вищу освіту або мають значні наукові досягнення, для осіб, які показують високі досягнення на благо суспільства.

Контактна інформація:

вул. Краківське передмістя (поль. ul. Krakowskie Przedmieście) 26/28
00-927 Варшава
Тел. + 48 22 55 22 555
Факс. + 48 22 55 22 222
fglcraqvn.fghqvhz@hj.rqh.cy

Більше інформації про рекрутаційний процес, термін складання внесків та розмір стипендії

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стипендіальна програма Semper Polonia

Стипендіальна програма SEMPER POLONIA для молодих людей польського походження, які навчаються у країнах їх проживання.
Мета стипендіальної програми полягає в наступному:

 • підтримка освітніх  дій поляків і осіб польського походження, які проживають за межами польського кордону;
 • використання освічених, добре підготовлених молодих людей польського походження, їхній досвід у розвитку польських культурних та економічних досягнень, розвиток контактів між Польщею та країнами їхнього проживання.

Контакт:

Дорота Ґуз (Dorota Guz)
fglcraqvn@frzcrecbybavn.cy
+48 22 828-18-21 w. 106

Більше інформації про рекрутаційний процес, термін складання внесків та розмір стипендії

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стипендіальна програма Лейна Кіркланда

Стипендіальна програма Лейна Кіркланда - це програма польсько-американського фонду свободи. Її основною метою є обмін польським досвідом у галузі системної трансформації.
Стипендія: 9 місяців х 1750 злотих. Крім того, стипендія покриває такі витрати: навчальні збори, проживання в Польщі, страхування, закупівля матеріалів і навчальних посібників.

Набір: конкурс на отримання стипендій ім. Лейна Кіркланда - щорічно оголошується в січні, а термін подання заявок у березні. Вибір близько 50 провідних незалежних кандидатів. Процес прийому на роботу відбувається у трьох етапах і включає в себе формальні і сутнісні оцінки пропозиції та інтерв'ю. У розмовах  можуть взяти участь:

 • учителі
 • експерти, політики, працівники державних та недержавних установ
 • підприємці, менеджери
 • лідери НУО, аніматори в галузі культури та громадянської активності
 • журналісти

Контактна інформація:

Уршуля Собецька (Urszula Sobiecka)
Координатор стипендіальної програми Лейна Кіркланда
h.fbovrpxn@shyoevtug.rqh.cy
skype: urszula.sobiecka

Більше інформації про рекрутаційний процес, термін складання внесків та розмір стипендії

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стипендія ім. Станіслава Ґрабського

Стипендія для студентів, що навчаються на економічних спеціальностях і походять з колишнього Радянського Союзу. Можна отримати 1500 злотих на місяць.
Умови участі в програмі:

 • походження з країн колишнього СРСР
 • польське походження
 • потрібно бути слухачем економічної спеціальності в польському університеті

Стипендіальну програму фінансує Державний Банк Польщі.

Контактна інформація:

ul. Kanonia 20/22 lok. 16
00-278 Warszawa
Skype: stypendium6edycja
javbfrx6rqlpwn@tznvy.pbz
http://www.stypendium.org/


Дізнайся більше

Про Люблін

Дізнайтесь найважливіші інформації пов'язані з містом і з життям у ньому

Процедури

Список справ, котрі потрібно вирішити до і після прибуття до Польщі

Пропозиції навчання
Де можна вчитися і які напрями можна обрати